การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบการวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2563 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบการวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูร่วมประชุม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ สพฐ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น