การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 21-24 สิงหาคม 2563 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูร่วมประชุม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กวินเกียรติ  นนธ์พละ รองเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ สพฐ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น