การประชุมปฏิบัติการร่างกรอบการพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมปฏิบัติการร่างกรอบการพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผลของการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การประกวดนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น