การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 9 – 11 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ (สพม.อบ.อจ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 43 คน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถนำกิจกรรมตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อการต่อยอดไปสู่สังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อไป ซึ่งมีวิทยากรแกนนำจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ให้การอบรม โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อิทธิพัทธิ์  อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น