การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ภาคใต้ตอนล่าง (จุดอบรมจังหวัดตรัง)

เพิ่มเติม

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) จุดอบรมภาคกลาง ณ จังหวัดปทุมธานี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม ASEAN Day ครบรอบ 54 ปี อาเซียน #รับเกียรติบัตรฟรี 🎫 ผ่านการสแกน QR Code ใน #กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 8-13 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดพะเยา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ปร

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) อีสานตอนล่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

การพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) อีสานตอนบน

อ่านเพิ่มเติม ประกาศ

Read more

เรื่อง การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (SDGs)

การประกวดนวัตกรรมการ

Read more